Информационният ресурс PlanTip.com е общодостъпен за ползвателите и осъществява своята дейност при спазване на действащото законодателство.
    Администрацията на PlanTip.com не осъществява контрол и не може да носи отговорност за информацията добавяна в PlanTip.com от ползвателите. Ние не осъществяваме контрол за действията на ползвателите, които могат повторно да добавят текстове и фотоизображения явяващи се предмет на ваши изключителни права, а също така препратки към ресурси, които са предмет на ваше изключително авторско право или търговска марка. Всяка информация на сайта се добавя от зарегистрирани ползватели самостоятелно, без какъвто и да е контрол от страна на някой друг, което съответства на общоприетата практика за добавяне на информация в мрежата на интернет. Администрацията на PlanTip.com няма технически или други възможности за контрол на действията на ползвателите.
    Затова, ако Вие се явявате правоимащ на изключителни права, в това число:
    - изключително право на възпроизвеждане;
    - изключително право за публично показване;
    - изключително право за правене обществено достояние,
и Вашите права по някакъв начин се нарушават с използване на ресурса PlanTip.com , ние Ви молим да ни уведомите с писмо (в елетронен вид).
    В писмото укажете адреса на страницата (или страниците) на сайта, на които има информация в нарушение на Вашите права. Укажете основанието, на което сте правоимащ на авторските права. Изпратете пълно описание на същността на нарушаването на правата Ви, в това число - защо разпространението на дадената информация по този начин е забранено от правоимащите.
    Всички въпроси и предложения изпращайте на следния адрес: contact@bdinsoft.com
Created By BdinSoft